6:51 PM:thứ tư, 21/February/2018 [GMT+7]
Trang chủ » Tài liệu » Tạp ghi - linh tinh
Một số mẹo giúp học hóa học

1. Cách cân bằng phản ứng của Cu với HNO3

- Với dung dịch HNO3 loãng thường cho ra khí NO

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
Cách nhớ : "Ba đồng tám loãng hai no”
- Với dung dịch HNO3 đặc thường cho ra khí NO2 (màu nâu )
Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
Cách nhớ : "Một đồng bốn đặc cho hai khí màu”
2. Cách nhớ tiếp 
đầu ngữ trong hoá hữu cơ

Metan etan proban butan pentan hexan heptan octan nonan decan.

Các tiếp đầu ngữ trong hóa hữu cơ là:
Met – Et – Prop – But – Pen – Hex – Hept – Oct – Non – Dec
Cách nhớ :
"- Mẹ em phải bón phân hoá học ở ngoài đồng
- Mê em nên phải bao phen hồi hộp . Ôi người đẹp !
- Mẹ em phải bưng phở hì hụp ở ngoài đường
- Mắt em phai buồn phút hoàng hôn ở nơi đó.”
3. Dãy hoạt động 
hóa học của kim loại

Dãy hoạt động hoá học của kim loại :

∙ K Na Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au
Cách nhớ:
Khi nào cần may áo giáp sắt nhớ sang phố hỏi cửa hàng áo phi âu
∙ K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu,
Hg, Ag, Pt, Au

Khi cần nàng may áo giáp sắt nhớ sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu
Khi cả nhà may áo giáp sắt nhớ sang phố hàn đồng hiệu Á Phi Âu
∙ Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au
Lúc khó bà cần nàng may áo màu giáp có sắt nhớ sang phố hàn đồng hiệu Á Phi Âu
4. Cách nhớ các 
nguyên tố phân nhóm chính nhóm

Nhóm IA: Li – Na – K – Rb – Cs - Fr: Lâu nay không rảnh coi phim

Nhóm II: Be-Mg-Ca-Sr-Ba-Ra: Bé Mang Cây Súng Bắn Ruồi
∙ Nhóm IIA: Be Mg Ca Sr Ba Ra: Banh Miệng, Cá, Sấu, Bẻ, Răng.
∙ Nhóm IIIA : B Al Ga In Ti: Bà, Anh lấy , Gà , Trong , Tủ lạnh.
∙ Nhóm IVA: C Si Ge Sn Pb: Chú , Sỉ , Gọi em , Sang nhậu , Phỏ bò.
∙ Nhóm VA : N P As Sb Bi: Ni cô, Phàm tục, Ắc, Sầu, Bi.
∙ Nhóm VIA: O S Se Te Po: Ông , Say , sỉn , té , bò.
∙ Nhóm VIIA : F Cl Br I At: Phải , Chi , Bé , Iêu , anh.
∙ Nhóm VIIIA : He Ne Ar Kr Xe Rn: Hằng , Nga , Ăn , Khúc , Xương , Rồng

5. Nguyên tử khối:
Anh hydro là một 1

Mười hai 12 cột carbon
Nitro mười bốn 14 tròn
Oxi mỏi mòn mười sáu 16
Natri hay láu táu
Nhảy tót lên hai ba 23
Khiến Magie gần nhà
Ngậm ngùi đành hai bốn 24
Hai bảy 27 nhôm la lớn
Lưu huỳnh giành ba hai 32
Khác người thật là tài
Clo ba lăm rưỡi 35,5
Kali thích ba chín 39
Canxi tiếp bốn mươi 40
Năm lăm 55 mangan cười
Sắt đây rồi năm sáu 56
Sáu tư 64 đồng nổi cáu
Bởi kém kẽm sáu lăm 65
Tám mươi 80 Brom nằm
Xa bạc trăm lẻ tám 108
Bari lòng buồn chán
Một ba bảy 137 ích chi
Kém người ta còn gì
Hai lẻ bảy 207 bác chì
Thủy ngân hai lẻ một 201
6. Bài thơ hóa trị:
Bài 1:

Kali (K), iốt (I), hidrô (H)
Natri (Na) với bạc (Ag), clo (Cl) một loài
Là hoá trị I hỡi ai
Nhớ ghi cho kỹ khỏi hoài phân vân
Magiê (Mg), kẽm (Zn) với thuỷ ngân (Hg)
Ôxi (O), đồng(Cu), thiếc (Sn) thêm phần bari (Ba)
Cuối cùng thêm chữ canxi (Ca)
Hoá trị II nhớ có gì khó khăn !
Này nhôm (Al) hoá trị III lần
In sâu trí nhớ khi cần có ngay
Cácbon ©, silic(Si) này đây
Có hoá trị IV không ngày nào quên
Sắt (Fe) kia lắm lúc hay phiền II, III ta phải nhớ liền nhau thôi
Lại gặp nitơ (N) khổ rồi I , II , III , IV khi thời lên V
Lưu huỳnh ( S) lắm lúc chơi khăm
Xuống II lên IV khi thì VI luôn
Phốt pho (P) nói đến không dư
Có ai hỏi đến ,thì ừ rằng V
Em ơi cố gắng học chăm
Bài ca hoá trị suốt năm cần dùng.

                               nguồn edu.go.vn

Danh mục: Tạp ghi - linh tinh | Đăng bởi: hoathi (07/April/2013) | Đánh giá: 5.0/1
Lượt xem: 1545 | Bình luận: 1
Bình luận: 0
Chức năng bình luận chỉ dành cho thành viên.
[ Đăng ký | Đăng nhập ]