3:55 PM:thứ hai, 28/May/2018 [GMT+7]
Trang chủ » Tài liệu » Đề thi
tập huẩn ra đề và ma trận môn sinh học (2011-2012)
Quy trình biên soạn đề kiểm tra: Phải đầy đủ 5 bước và theo đúng trình tự các bước.
· B1: Xác định mục đích của đề kiểm tra.
· B2: Hình thức kiểm tra.
· B3: Xác định nội dung đề kiểm tra lập ma trận đề kiểm 
tra
    + M1: Liệt kê các chủ đề 
(không nêu chi tiết).
    + M2: Viết các chuẩn cần 
đánh gia đối với mỗi cấp độ tư duy.
    + M3: Quyết định phân 
phối tỷ lệ % tổng điểm cho mỗi chủ đề; Quyết đinh tổng số điểm của ma trận (ứng 
với 100%); Tính thành điểm số cho mỗi chủ đề ứng với tỉ lệ %
    + M4: Quyết định tỷ lệ % 
phân phối cho mỗi hàng với mỗi chuẩn tương ứng trong từng ô của bậc tư duy cần 
đánh giá; Tính thành điểm số tương ứng cho mỗi chuẩn trong từng ô của bậc tư 
duy cần đánh giá.
     + M5: Tính tổng số điểm 
và tổng số câu hỏi cho mỗi cột; Tính tỉ lệ % tổng số điểm phân phối cho mỗi 
cột.
     + M6: Đánh giá lại bảng 
tiêu chí xem có đạt như dự kiến không, cần thiết có thể thay đổi.
· B4: Biên soạn câu hỏi theo ma trận.
· B5: Xây dựng hướng dẫn chấm và đáp án.
tải về tại đây
Danh mục: Đề thi | Đăng bởi: Nganlocphat (27/August/2012) | Đánh giá: 1.0/1
Lượt xem: 2710
Bình luận: 0
Chức năng bình luận chỉ dành cho thành viên.
[ Đăng ký | Đăng nhập ]