3:57 PM:thứ hai, 28/May/2018 [GMT+7]
Trang chủ » Tài liệu » Tham khảo
tổng hợp một số flash dùng trong dạy học
góc chiếu sáng của Mặt trời đến Trái đât
27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="600" height="500" codebase="http://active.macromedia.com/flash6/cabs/swflash.cab#version=6.0.0.0"> 


27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="600" height="500" codebase="http://active.macromedia.com/flash6/cabs/swflash.cab#version=6.0.0.0">
Điều chế khí axetilen 27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="600" height="500" codebase="http://active.macromedia.com/flash6/cabs/swflash.cab#version=6.0.0.0">


Điều chế khí clo 27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="600" height="500" codebase="http://active.macromedia.com/flash6/cabs/swflash.cab#version=6.0.0.0">


27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="600" height="500" codebase="http://active.macromedia.com/flash6/cabs/swflash.cab#version=6.0.0.0">sản xuất đường saccaroz từ mía
27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="600" height="500" codebase="http://active.macromedia.com/flash6/cabs/swflash.cab#version=6.0.0.0">
27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="600" height="500" codebase="http://active.macromedia.com/flash6/cabs/swflash.cab#version=6.0.0.0">Sản xuất gang trong lò cao
27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="600" height="500" codebase="http://active.macromedia.com/flash6/cabs/swflash.cab#version=6.0.0.0">
27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="600" height="500" codebase="http://active.macromedia.com/flash6/cabs/swflash.cab#version=6.0.0.0">
27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="600" height="500" codebase="http://active.macromedia.com/flash6/cabs/swflash.cab#version=6.0.0.0">
hút nước
27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="600" height="500" codebase="http://active.macromedia.com/flash6/cabs/swflash.cab#version=6.0.0.0">
27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="600" height="600" codebase="http://active.macromedia.com/flash6/cabs/swflash.cab#version=6.0.0.0">
27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="600" height="500" codebase="http://active.macromedia.com/flash6/cabs/swflash.cab#version=6.0.0.0">
Danh mục: Tham khảo | Đăng bởi: nobita (18/August/2012) | Đánh giá: 1.6/7
Lượt xem: 2113
Bình luận: 0
Chức năng bình luận chỉ dành cho thành viên.
[ Đăng ký | Đăng nhập ]