4:32 PM:thứ ba, 24/April/2018 [GMT+7]
Trang chủ » Tài liệu » Tham khảo
link tải bài giảng hóa học ôn thi đại hoc
pass: abcd , giải nén winrar: hoangabcd
Bài 01. Cấu tạo nguyên tử và định luật tuần hoàn http://adf.ly/ABW2Y
Bài 02. Phản ứng hoá học http://adf.ly/ABW3l
Bài 03. Dung dịch và sự điện li http://adf.ly/ABW5A
Bài 04. Luyện tập về cấu tạo nguyên tử, định luật tuần hoàn, phản ứng hóa học, dung dịch và độ pH http://adf.ly/ABW64
Bài 05. Đại cương hóa học hữu cơ http://adf.ly/ABW7I
Bài 06. Tính chất quan trọng của hiđrocacbon mạch hở http://adf.ly/ABW93
Bài 07. Tính chất quan trọng của hiđrocacbon mạch vòng http://adf.ly/ABWAe
Bài 08. Dẫn xuất halogen của hiđrôcacbon http://adf.ly/ABWCM
Bài 09. Ancol - phenol http://adf.ly/ABWDZ
Bài 10. Luyện tập về đại cương hóa hữu cơ, hidrocacbon, dẫn xuất halogen, ancol và phenol http://adf.ly/ABWF3
Bài 11. Anđehit - xeton http://adf.ly/ABWGW
Bài 12. Axit cacboxylic http://adf.ly/ABWHj
Bài 13. Este - lipit http://adf.ly/ABWJw
Bài 14. Luyện tập về Anđehit - Xeton, Axit Cacboxylic, Este - Lipit http://adf.ly/ABWKy
Bài 15. Cacbohiđrat http://adf.ly/ABWMw
Bài 16. Amin - aminoaxit - peptit http://adf.ly/ABWO9
Bài 17. Polime, hợp chất cao phân tử http://adf.ly/ABWPM
Bài 18. Luyện tập về cacbohidrat, amin-aminnoaxit-lipit , polime http://adf.ly/ABWR6
Bài 19. Tính chất chung của kim loại http://adf.ly/ABWU1
Bài 20. Dãy điện hóa của kim loại http://adf.ly/ABWVY
Bài 21. Pin điện hóa và ăn mòn kim loại http://adf.ly/ABWWq
Bài 22. Điều chế kim loại http://adf.ly/ABWYU
Bài 23. Luyện tập đại cương về kim loại http://adf.ly/ABWa1
Bài 24. Kim loại kiềm và hợp chất của kim loại kiềm http://adf.ly/ABWbP
Bài 25.Kim loại kiềm thổ và hợp chất của kim loại kiềm thổ http://adf.ly/ABWdI
Danh mục: Tham khảo | Đăng bởi: Nganlocphat (11/August/2012) | Đánh giá: 0.0/0
Lượt xem: 2050 | Tags: test fast
Bình luận: 0
Chức năng bình luận chỉ dành cho thành viên.
[ Đăng ký | Đăng nhập ]