Trong các môn học cấp THCS thì Hoá học là môn học khá mới mẻ, chỉ bắt đầu từ lớp 8 và đối với học sinh việc học tập còn khá khó khăn, điều này không chỉ đúng với nhiều học sinh mà ngay cả học sinh khá giỏi cũng gặp nhiều lúng túng.

Việc học Hoá không chỉ đơn thuần là viết phương trình phản ứng hay nắm một số tính chất hoá học, định luật cơ bản, mà phải hiểu được bản chất vấn đề, để có thể suy đoán, suy diễn hợp lý các khả năng có thể xảy ra. Có như vậy học sinh mới có thể phân tích, hiểu và giải được các dạng bài tập nhất là những bài tập hỗn hợp, phức tạp. Vậy khi dạy Hoá nhất là mảng bài tập người giáo viên cần giúp học sinh có các hướng tư duy, tự đặt ra các khả năng có thể xảy ra, suy diễn vấn đề từ phương trình đầu đến phương trình cuối một cách logic, hợp lý.

Nói thì như vậy, nhưng suy diễn, lập luận một vấn đề một cách có logic quả là rất rộng và không hề đơn giản. Ở đây tôi chỉ xin đề cập đến một khía cạnh rất nhỏ là: Rèn phương pháp tư duy logic qua việc giải một số dạng bài tập " Dư thừa" (phần vô cơ).
Bấm vào hình mũi tên ở cuối khung flash văn bản để tải về